close icon
חזרה למפה

מוֹרֶה-סָן-דֶנִי

Morey-St-Denis

הכפר מורה-סן-דני יושב בין הכפרים ז'ברה-שמברטה ושמבול-מוזיני. היסטורית, הוא מעט סבל ועדיין סובל מתסמונת ה"סנדביץ'" וזאת למרות ארבעה כרמי 'גראנד-קרו' מפורסמים, שלושה מהם נספרים ברשימת כרמי ה'גראנד-קרו' המהוללים של קוט דה נואי. אך המאמץ שמשקיעים היקבים המפורסמים של הכפר נושא פרי, ויינות הכפר אט אט תופסים את מקומם בפסגה; על שפע הקסם שבהם, העדינות, הרעננות והאלגנטיות המגיעים יותר מהצד של הכלה – הלוא היא הכפר שמבול-מוזיני, לצד תכונות מוצקות יותר, עוצמתיות ומוחצנות המגיעים מהצד של החתן, ז'ברה-שמברטה.

הן שרדונה והן פינו נואר מותרים לגידול בכרמי ה'וילאז'' וה'פרמייה קרו', ולמרות זאת, רוב השטח נטוע פינו נואר, ובו גם טמונה גאוות הכפר.

+ קרא עוד
Morey-St-Denis
Premier Cru
Grand Cru
close icon
חזרה למפה
CompasCompasCompas