close icon
חזרה למפה

פִיסָה

Fixin

זוהי הקומונה שצמודה מצפון לכפר ז'ברה-שמברטה ושטחי כרמיה הם איחוד של כרמי הכפרים פיסָה ופיסֶה. בפיסה אין כרמי 'גראנד-קרו', אך יש בו שמונה כרמי 'פרמייה קרו', שלא כולם מבוקבקים תמיד תחת שמם. הם משתרעים על פני כ- 20 הקטר ונמצאים בחלקו הגבוה של מידרון הכרמים. כרמי ה'וילאז'' ממוקמים משני צידיה של 'דרך כרמי הגראנד-קרו' העוברת במרכז הכפר. למרות שרוב שטח הכרמים של הכפר נטוע בפינו נואר החוק מאפשר גם גידול שרדונה וניתן לפגוש פה ושם בקבוקי פיסה לבן.

קרקעות הכפר סלעיות ושכבת האדמה העליונה משופעת באבנים ובחלקים מסויימים המדרון תלול למדי.

היינות האדומים בהכללה עשירים, פירותיים ובעלי גוון מינרלי נעים, ואם הם עשויים כהלכה הם גם מתיישנים יפה ומפתחים טעמי עור, אדמה וריחות וטעמים חייתיים נוספים. ניתן למצוא בהם דימיון ליינות הכפר השכן ז'ברה-שמברטה.

+ קרא עוד
Fixin or côte de nuits-villages
Premier Cru
close icon
חזרה למפה
CompasCompasCompas