close icon
חזרה למפה

בּוזרוֹ

Bouzeron

בּוּזְרוֹ הינה קומונת היין הצפונית ביותר בקוט שאלונז, וכרמיה הציוריים ממוקמים על מדרונות הגבעות שבין סונטנה לרויי.
כבר מאות שנים שהכפר בּוּזְרוֹ נחשב לטרואר משובח עבור זן האליגוטה. נזירי קְלוּנִי עיבדו אליגוטה באזור עוד בימי הביניים. ברבות הימים הכפר זכה לאפלסיון משל עצמו - 'בורגון אליגוטה דה בוזרו', אך זאת עדיין תחת האפלסיון הכללי של 'בורגון'. עד אשר בשנת 1997 זכה הכפר להכרה רישמית ו"עלה" לדרגת 'וילאז'' כך שיינות הכפר הלבנים מזן האליגוטה נקראים כיום כשם הכפר, Bouzeron.
למרות שהאליגוטה היה נפוץ באופן מסורתי בכל אזורי בורגון, ועד היום ניתן למצאו בכפרים נוספים באזור, הוא הלך ונזנח על ידי הכורמים לטובת זן השרדונה. רק בבּוּזְרוֹ, הודות לטרואר הייחודי, הוא נטוע על המדרונות המשובחים ביותר ומצליח להפיק יין ברמה של 'וילאז''. זהו הכפר היחיד בבורגון אשר האפלסיון שלו מכיר רק באליגוטה. כל זן אחר הגדל בכפר, פינו נואר או שרדונה, ייקרא 'בורגון קוט שאלונז'.

הקרקע גירית ושיכבת האדמה שמעליה דקה במיוחד. עובדה זו מעניקה ליינות גוון מינרלי בולט, יובש, חדות, חומציות עזה ופרופיל קר. אין הרבה יקבים מעולים בכפר, אך היקב של אוֹבֶּר דה וילֶן הוא בין היחידים שמביאים את גדולת הטרואר והזן למקומות הכי גבוהים אליהם הם יכולים להגיע. הבּוּזְרוֹ שלהם, למרות "חזותו" הפשוטה, מתיישן היטב ומשביח כמה עשרות שנים.

+ קרא עוד